preskoči na sadržaj

Osnovna škola Berek

 

Ovdje možete vidjeti poveznicu za zakone i propise koji se odnosne na naše područje rada:

https://www.azoo.hr/index.php?view=category&id=506&naziv=propisi

U nastavku možete vidjete važeće interne normativne akte Škole, financijske izvještaje i planove, pozive za sjednicu Vijeća roditelja te druge važne dokumente Škole:

Priloženi dokumenti:
Biljeske - OS BEREK 2014..doc
Tablice uz obvezne Biljeske-31.12.2014.- OS BEREK.xls
FINA-09-2015-OS BEREK.xls
FINA-410-15-OS BEREK.xls
PLAN JAVNE NABAVE ZA 2015..docx
GOD PLAN I PROGRAM 15 16.doc
Biljeske 07-272-001-8465-BI -2015.-BEREK.doc
OS BEREK-PLAN NABAVE 2016 - PREKO 20.000,00 - 200.000,00.xlsx
godisnji plan program201617.doc
FIN-a-31.12.2017.-OS BEREK.xls
BILJESKE 2017. - OS BEREK .pdf
REGISTAR UGOVORA 2017.docx
OS BEREK-PLAN NABAVE 2017 -IZMJENE I DOPUNE.xlsx
OS BEREK-PLAN NABAVE 2017 - PREKO 20 00000 - 200 00000 (3).xlsx
GOD PLAN I PROGRAM 2017-18.doc
kurikulumOSBerek201718.doc
PLAN NABAVE 2018.pdf
PLAN NABAVE 2018. izmjene i dopune.pdf
REG. UGOVORA 2018.docx
financijski plan za 2018. - OS BEREK.pdf
GOD PLAN I PROGRAM 2018. 19..doc
Skolski kurikulum OS Berek 2018.2019..pdf
REFERENTNA-OS BEREK.pdf
TABLICE UZ OBV.BILJ.- OS BEREK.pdf
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave.pdf
Prorac (21).xls-OS BEREK.xls
2Tablice uz obvezne Biljeske -OS BEREK (1).xls
Prorac - OS BEREK -R.xls
2Tablice uz obvezne Biljeske.xls
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA dopuna od 27122018.docx
plan nabave za 2019.pdf
registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2019.pdf
Pravilnik o kucnom redu 2016 2 D.docx
Pravilnik o radu OS Berek.docx
PRAVILNIK O ZASTITI OSOBNIH PODATAKA.docx
statut skola 2019 prijedlog.docx
Pravilnik o nacinu i postupku zaposljavanja te vrednovanju kandidata 2019 Berek nacrt.doc
OS BEREK 2018. godinu v 5.0.6-taj.xls
BILJESKE za 2018. - OS BEREK.pdf
referentna stranica OS BEREK.pdf
eticki kodeks.doc
Prav. o zast. na radu OS 09.doc
Prav. o zastiti od pozara.doc
Pravilnik-duhanski-proizvodi.doc
Procedura zaprimanja i provjere racuna te placanja po racunima BEREK.doc
odluka o proceduri placanja skolske kuhinje u OS Berek.pdf
Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom - 2019 nacrt (1).docx
popis gradiva s rokovima cuvanja 2019. nacrt.docx
poziv za sjednicu Vijeca roditelja za 07032019.pdf
Pravilnik o nacinu i postupku zaposljavanja te vrednovanju kandidata 2019 Berek nacrt 2.doc
Pravilnik o nacinu i postupku zaposljavanja te vrednovanju kandidata 2019.doc
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI 2019-2 (1).pdf
poziv za sjednicu VR.docx
statut skole 2019.docx
REBALANS 2018 - DR.pdf
REBALANS 2018 - PR.pdf
REBALANS 2018 - VR.pdf
DR - PLAN ZA 2019 .pdf
PLAN 2019 - VR.pdf
plan nabave 2019 dopuna.pdf
plan 2019 - B - PR.pdf
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka javne navave 06062019.pdf
Pravilnik o (arhivi) upravljanju dokumentarnim gradivom - 2019 .docx
popis gradiva s rokovima cuvanja 2019 Berek-.docx
Pravilnik-o-zastiti-na-radu-2019 nacrt.doc
Pravilnik-o-radu-skolske-knjiznice-2019 nacrt.doc
Pravilnik-o-radu-skolske-knjiznice-2019.doc
Pravilnik o zastiti na radu-2019.doc
referentna -30 06 2019 - OS BEREK.pdf
Berek - 30 06 2019 .xls
poziv za sjednicu Vijeca roditelja za 12072019.pdf
suglasnost Vijeca roditelja 12072019.pdf
poziv za sjednicu Vijeca roditelja za 04102019.pdf
GOD PLAN I PROGRAM 2019.20.doc
Skolski kurikulum OS Berek 2019 2020 04102019.doc
Pravilnik o poslovnoj tajni nacrt.docx
Pravilnik o poslovnoj tajni.docx
Procedura zaprimanja racuna te nabave za koje nije potrebno provoditi postupak jednostave javne nabave nacrt.doc
PROCEDURA BLAGAJNICKOG POSLOVANJA nacrt.docx
PROCEDURA o izdavanju i obracunu putnih naloga nacrt.doc
PROCEDURA STJECANJA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA nacrt.docx
PROCEDURA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNISTVU SKOLE nacrt.doc
plan nabave za 2019 dopuna 21112019 20191128 0001.pdf
PROCEDURA BLAGAJNICKOG POSLOVANJA.docx
PROCEDURA o izdavanju i obracunu putnih naloga .doc
PROCEDURA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNISTVU SKOLE.doc
Procedura zaprimanja racuna te nabave za koje nije potrebno provoditi postupak jednostave javne nabave.doc
PROCEDURA STJECANJA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA.docx
poziv za 2 sjednicu Vijeca roditelja 12122019.pdf
PRAVILNIK O KORISTENJU SLUZBENOG VOZILA nacrt.docx
REBALANS ZA 2019..pdf
FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. OS BEREK.pdf
PRAVILNIK O KORISTENJU SLUZBENOG VOZILA 23122019.docx
Izmjene i dopune GPP 2019 2020.docx
plan nabave za 2020.pdf
registar ugovora i ovirnih sporazuma u 2020.pdf
FI Prorac-31.12.2019.-OS BEREK.xls
FI 07-272-001-8465-BI -2019.-BEREK.doc
odluka o usvajnju zavrsnog racuna 31012020.pdf
odluka o raspodjeli rezultata 31012020.pdf
Godisnje izvjesce OS B 2018 19 sk god .doc
registar ugovora i okvirnih sporazuma u 2020. dopuna 12032020.pdf
Berek Odluka o rasporedu rada i utvr ivanju uvjeta za rad kod kuce – kopija.docx
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA dopuna II 30032020.doc
odluka o izmjenama i dopunama Statuta PRIJEDLOG.docx
Procisceni tekst statuta skole 2020 prijedlog.docx
odluka o izmjenama i dopunama Statuta.docx
Procisceni tekst statuta skole 2020.docx
poziv za sjednicu Vijeca roditelja za 14072020.pdf
plan nabave za 2020 dopuna 14072020 20200714 0001.pdf
plan nabave za 2020 izmjene II 21072020.pdf
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA dopuna III od 21072020.doc
plan nabave za 2020. godinu izmjena i dopuna III.pdf
poziv za sjednicu Vijeca roditelja za 31082020.pdf
plan nabave izmjena i dopuna IV 08092020.pdf
poziv za konstituriajucu sjednicu Vijeca roditelja za 06102020.pdf
REGISTAR UGOVORA O JN I OS U 2020-DOPUNA IV 20201006 0001.pdf
PLAN NABAVE ZA 2020 IZMJENA V 06102020.pdf
7.OS Berek,Berek kurikul.pdf
7.OS Berek, Berek 73 GIP.pdf
SKOLSKI KURIKULUM ZA SKOLSKU GODININU 2020 2021.pdf
GODISNJI PLAN I PROGRAM RADA SKOLE ZA SKOLSKU GODININU 2020 2021.pdf
Plan prihoda 2021-2023 OS BEREK.pdf
Plan rashoda 2021-2023 OS BEREK.pdf
plan nabave za 2021..pdf
registar ugovora i os u 201 20201222 0001 (1).pdf
OS BEREK 31.12.20 od 31.1.2021..xls
Referentna stranica 2020 OS BEREK 31.12.2021.pdf
Biljeske 2020 - OS BEREK od 31.1.2021..pdf
Raspodjela rezultata 2020.docx
Prijedlog za izbor radnika u Skolski odbor od 15.3.2021..pdf
Poslovnik o radu kolegijalnih tijela Osnovne skole Berek 2021.-prijedlog.doc
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu 2021 prijedlog.docx
poziv za skup radnika za 31.3.2021..pdf
Poslovnik o radu kolegijalnih tijela Osnovne skole Berek 2021..doc
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu 2021.docx
Odluka o provo enju izbora za predstavnika radnika u Skolski odb 20210401 0001.pdf
POPIS BIRACA NA IZBORIMA ZA PREDSTAVNIKA RADNIKA U SKOLSKOM ODBORU.pdf
ZAPISNIK O IZBORIMA ZA DVA CLANA SK. ODBORA IZ REDA UCITELJA I STR. SURADNIKA OS BEREK.pdf
ZAPISNIK O PRETHODNIM REZULTATIMA IZBORA ZA PREDST. RADNIKA U SO 20.4.2021..pdf
ZAPISNIK O KONACNIM REZULTATIMA IZBORA ZA PREDSTAVNIKA RADNIKA U SKOL. ODBORU 26.4.2021..pdf
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2021.-izmjena i dopuna.pdf
poziv za sjednicu VR 19052021 ber.pdf
PRAVILNIK O NACINU PROVO ENJA AKTIVNOSTI NA PROMICANJU SPOZNAJA- DUHANSKI PRIJEDLOG.pdf
PRAVILNIK O RADU SSD 26052015 .pdf
PRAVILNIK O NACINU PROVO ENJA AKTIVNOSTI NA PROMICANJU SPOZNAJA- DUHANSKI 28052021.docx
POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA s kojima OS Berek kao javni narucitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi 28052021.pdf
Poziv za sjednicu Skupa (zbora) radnika za 6.7.2021..pdf
Poziv za sjednicu Uciteljkog vijeca za 6.7.2021..pdf
poziv za sjednicu Vijeca roditelja za 6.7.2021..pdf
zakljucak s sjednice Skupa (zbora) radnika 06072021.pdf
zakljucak s sjednice Uciteljskog vijeca 06072021.pdf
zakljucak sa sjednice Vijeca roditelja 06072021.pdf
PLAN NABAVE ZA 2021. -DOPUNA II. 9.7.2021..pdf
Registar ugovora o JN i OS u 2021. -dopuna II. 20210715 0001.pdf
prijedlog za izbor povjernika ice zastite na radu.pdf
poziv za skup radnika za 24.8.2021..jpg
poziv za 4. sjednicu Vijeca roditelja za 31.8.2021..pdf
prijedlog za izbor povjernika ice znr 06092021.pdf
zapisnik od 6.9.2021..pdf
poziv za konstituirajucu sjednicu Vijeca rodititelja za 1.10.2021..pdf
SKOLSKI KURIKULUM OS BEREK 2021. 2022..docx
GODISNJI PLAN I PROGRAM OS BEREK 2021. 2022..docx
ODLUKA O PROVO ENJU IZBORA ZA POVJERENIKA ZNR 05102021.pdf
BIRACKI POPIS 07102021.pdf
Odluka ( o oragnizaciji rada) 3.11.2021..pdf
Odluka o organizaciji rada od 8.11.2021..pdf
Pravila za upravljanjem dokumentarnim gradivom OS Berek.pdf
popis gradiva OS Berek.pdf
rebalans 2021.pdf
fin.plan 2022.-OS Berek .pdf
Plan nabave za 2022..pdf
Registar ugovora o javnoj nabavi i OS u 2021. godini - izmjena III. 31.12.2021. .pdf
Registar ugovora o javnoj nabavi i OS u 2022. godini 4.1.2022..pdf


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Likovni kutak
Korisne poveznice
Kalendar
« Siječanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Oglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
CMS za škole logo
Osnovna škola Berek / Berek 73, HR-43232 Berek / os-berek.skole.hr / ured@os-berek.skole.hr
preskoči na navigaciju